Menjadi blogger, wirausahawati, pengurus koperas, dan mama dari Umar ia jalani dalam satu waktu. ***   Halo temans, apa kabarnya. Semoga aktivitasnya makin lancar ya. Lama saya tak