Halo Mbak Ira, Perkenalkan saya Dita dari Five Star Managament. Selamat ya, Mbak Ira terpilih menjadi salah satu professional blogger yang mendapat undangan menghadiri International for Social