*** Matahari menggelinding turun di langit Jabal Aulia, pertengahan 2011 silam. Cahaya kuning keemasan memantul di atas Nil yang tenang. *** Di Khartoum, kota yang menjadi pusat segala