Oooo. Lailahaillallah, Muhammad Rasulullah Datang dan kumbali pado Allah Semuo diserahkan pado Allah Belum sampai ke akhir, nandung itu sudah terhenti. Pendek sekali. Tidak seperti malam